หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางสาวนุชจิรา มณีนิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรชัย โพธิ์ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายปัญญา ดีเมฆ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปราณี ศรีเหรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปิยวัฒน์ หาญชัย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวภลดา บุญช่วยเดชาสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชาญศิลป์ มณีนิล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิรัชดา ทวีศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสายยัน ประทุมสูตร
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวดลลชา จ้อยศรีเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวจิราพร ขำเขมร
คนงาน


นางสาวสุนีย์ สุขสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมา


นายแสนชัย ปิ่นกุมภีร์
พนักงานจ้างเหมา
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-549-8446
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10