หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นายวิจักษ์ บัวสรวง
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปัญญา ดีเมฆ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรชัย โพธิ์ศรีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปิยวัฒน์ หาญชัย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวภลดา บุญช่วยเดชาสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชาญศิลป์ มณีนิล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววรพร โยชนัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสายยัน ประทุมสูตร
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวดลลชา จ้อยศรีเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุนีย์ สุขสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญทูล คล้ายกระแส
พนักงานจ้างเหมา


นายแสนชัย ปิ่นกุมภีร์
พนักงานจ้างเหมา
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10