หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  21 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  21 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  21 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบบลเจดีย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  21 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับเทศบาลตำบลเจดีย์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  21 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ  14 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  14 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  14 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  14 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  14 ม.ค. 2564 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10