หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   9 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   6 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   30 ก.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   30 ก.ค. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนดูแลเด็กแรกเกิด   27 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   27 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปง./ชง.   20 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   18 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   18 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับเทศบาลตำบลเจดีย์ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   18 มิ.ย. 2562 40
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10