หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.2/ว1936 โครงการมอบทุน Best PLC และอบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ระดับกลาง Intermediate level นับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2563  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว1945 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 2 – 3  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว13029 การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว1939 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองก่อนปิดจัดการเรียนการสอน  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว13034 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 ระยะที่ 2  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว12999 การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว13003 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ BCP Strategy Map และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น BCP Checklist ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่องเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤ  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ0023.3/ว12993 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ0023.3/ว1929 มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว12994 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภานนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559-2563 ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,055
 
ชุมชนน่าอยู่ พัฒนาคู่เศรษฐกิจ
สร้างชีวิตที่มีคุณภาพ เสริมสร้างการศึกษา
มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมในการบริการ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10