ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เจดีย์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25633,0845,85222,09290--------31,118
2562---732,37524,21236,7712,5817,7912,1722,4914,68983,155
ยอดยกมาตั้งแต่ 11 ก.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   114,273
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี