หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเจดีย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยม ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มะม่วง ฯลฯ
ภูมิประเทศ
 
 
ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอนในบางแห่ง มีแหล่งน้ำ ธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การส่งเสริมการเกษตรครบวงจร
 
ภูมิอากาศ
 
 
สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายกับบริเวณพื้นที่อื่น ในพื้นที่ราบภาคกลาง คือ มี 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน ประมาณ 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน)

ฤดูฝน ประมาณ 6 เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม)

ฤดูหนาว ประมาณ 3 เดือน (พฤศจิกายน - มกราคม)
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 3 แห่ง

วัดโคกยายเกตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดปากแสก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดไผ่แอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
 
ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า พรรษา วันออกพรรษา

ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางรัฐพิธี และราชพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นต้น
การศึกษาในชุมชน
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
กศน. ตำบลเจดีย์ จัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

กศน. ตำบลเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

คลินิกรักษาโรคทั่วไป (เอกชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
    จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
    จำนวน 70 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การคมนาคม
 
 
การคมนาคมและขนส่งระหว่างตำบล ใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนในการเดินทาง และขนส่งมี เส้นทางที่สำคัญ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 ผ่านตำบลสวนแตง อำเภอเมือง , ตำบลเจดีย์ และ ตำบลกระจัน ถนนสายบ้านปากแสก-ไผ่ลูกนก ถนนสายบ้านกล้วย - ตาลลูกอ่อน และถนนสายบ้าน ไผ่แอก – คณฑี
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-549-8446
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10