รูป
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์ เลขที่ 1111 หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี E-Mail :jdee7209@hotmail.com บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง Call Center T.089-0835914 T.083-1091426
จังหวัดสุพรรณบุรี
72160
THAILAND
โทรศัพท์:
0-3546-0131
โทรสาร:
0-3546-0131 ต่อ 109
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง Call Center : T.089-0835914, T.083-1091426
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก