ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขันข้าวเชือกมัดฟาง
คำโฆษณา :-
ประเภท OTOP:-
รายละเอียด :-
ราคา : ชิ้นละ 500 – 700 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านปากแสก หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อ : หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน นางกัญญา คล้ายกระแส 
โทร.063-4685005 ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 13 ม.5 บ้านปากแสก
5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระจาดหาบจากเชือกมัดฟาง
คำโฆษณา : -
ประเภท OTOP: -
รายละเอียด : -
ราคา : คู่ละ 1,000 – 1,500.- บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านปากแสก หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อ : หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน นางกัญญา คล้ายกระแส 
โทร.063-4685005 ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 13 ม.5 บ้านปากแสก
5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตะกร้าสานด้วยเชือกมัดฟาง
คำโฆษณา :-
ประเภท OTOP:- 
รายละเอียด :-
ราคา : ใบเล็ก 300 บาท ใบกลาง 500 บาท ใบใหญ่ 800 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านปากแสก หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อ : หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน นางกัญญา คล้ายกระแส 
โทร.063-4685005 ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 13 ม.5 บ้านปากแสก
5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...