1.ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

3.ผู้รับซอง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

4.ผู้ยืนซอง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

5.ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...