- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สายเพิ่มภายในตำบลเจดีย์  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- รายละเอียดความต้องการโดยทั่วไป และมีคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค   รายละเอียดข้อมูลคลิก...ไฟล์1...  ไฟล์2....