เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลเจดีย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนในพื้นที่ตำบลเจดีย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561