ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาพระศีรสรรเพชญาราม