ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลเจดีย์ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเจดีย์ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลเจดีย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนในพื้นที่ตำบลเจดีย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีจัดการประชุมหัวหหน้าส่วนราชการอำเภออู่ทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และในวันประชุมดังกล่าวได้มีพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดโครงการ บ้านเรือนสะอาด ชุมชนมีความสุข "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลเจดีย์ ในการลอกผักตบชวา และตัดแต่งต้นไม้ริมถนน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดโครงการปลูกดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชนชาวตำบลเจดีย์ได้ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน ต้นปอเทือง และเพาะดอกดาวเรือง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เจดีย์เกมส์

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาพระศีรสรรเพชญาราม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พสกนิกรชาวตำบลเจดีย์ นำโดย นายทรงชัย  เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9  ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม...