เทศบาลตำบลเจดีย์. ขอประกาศอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ให้ประชาชนได้ทราบและสามารถติดต่อขอรับบริการได้  รายละเอียดข้อมูลคลิก...